Home :: Naruto :: Naruto Shippuuden 4'' Shikamaru Chess Piece Trading Figure

Naruto Shippuuden 4'' Shikamaru Chess Piece Trading Figure

Naruto Shippuuden 4'' Shikamaru Chess Piece Trading Figure
Naruto Shippuuden 4'' Shikamaru Chess Piece Trading Figure
SKU fi36080
Weight 0.50 lbs
 
Our price: $19.95
Qty
Add to wish list