Home :: Naruto :: Naruto Shippuuden 4'' Sasuke Chess Piece Trading Figure

Naruto Shippuuden 4'' Sasuke Chess Piece Trading Figure

Naruto Shippuuden 4'' Sasuke Chess Piece Trading Figure
Naruto Shippuuden 4'' Sasuke Chess Piece Trading Figure
SKU fi36081
Weight 0.50 lbs
 
Our price: $19.95
Qty
Add to wish list